Olav Duun-stiftinga i Namdalen

Tirsdag, 21 mai 2024

Olav Duuns barndomsheim vil vere åpen kvar dag frå 6. juli - 4. august kl. 12-16.

Torsdag, 02 februar 2023

Årets Duun-stemne på Jøa har Juvikfolket som tema. Det er i år 100 år sidan den siste av Juvik-bøkene utkom. Med 'I stormen' hadde Olav Duun sluttført eit hovudverk i norsk litteratur. Du finn lenke til bilettbestilling nederst i denne artikkelen.

Torsdag, 12 januar 2023

Konferansen «Olav Duun – menneske og natur» på Levanger 20-21 september 2023.

I 2023 er det hundre år sidan Olav Duuns hovudverk, romanserien Juvikfolke i seks band, blei fullført.

Formål:
Olav Duun-stiftinga i Namdalen (ODIN) sitt formål er å ta vare på minnet om Olav Duun, og å formidle og levandegjere Olav Duuns dikting og stader for både det lokale og det tilreisande publikum. ODIN vart stifta i 1996.

For å verkeleggjere formålet gjer m.a. Olav Duun-stiftinga i Namdalen følgjande:  
- Tek vare på Olav Duun sin barndomsheim på Øver-Dûn, Jøa, (sommaråpent).     
- Er medeigar i nettstaden www.olavduun.no
- Arrangerer Olav Duun-stemnet i Namdalen anna kvart år (neste i 2023).
- Arrangerer lesehelger og opplesingslaurdagar.
- Tilbyr skoleklassar og grupper omvisning i barndomsheim og diktarlandskap.
- Held nær kontakt med andre Duun-miljø i Norge.

Medlemskap:
Olav Duun-stiftinga sine medlemmer er: Olav Duuns familie, kommunane  Overhalla, Namsos, Nærøysund og Leka, og Trøndelag fylkeskommune. For personlig medlemskap, sjå Olav Duun-ringen.

Styret:
Alle eigarane i stiftinga har minst eitt styremedlem. Sete for stiftinga er på Jøa, i Namsos kommune. Den daglege leiinga tek arbeidsutvalet seg av: Torgeir Strøm (leiar), Ingri Langaas Mausner (nestle og skrivar) og Ingunn Duun (kasserar).

Adresse:
Olav Duun-stiftinga i Namdalen v/Torgeir Strøm, Tranåsvegen 74, 7856 Jøa.
Tlf. 415 62 531
E-post: torgeirstr@icloud.com