Om diktinga

Mykje er skrive om Olav Duun, hans liv og dikting.
I denne bolken har vi i første omgang valt å presentere eit utval lenkjer til verk som omtaler Duun og/eller diktinga hans.

I Nasjonalbiblioteket si teneste Nettbiblioteket (bokhylla.no) finn du nå svært mange bøker tilgjengeleg i digitaliserte utgåver (fulltekst). Her er nokre av dei:

Otto Hageberg: Olav Duun : biografiske og litteraturhistoriske streiflys, Samlaget 1996

Liv Marit Idsø: Duun - eit omriss, Lea forlag, 2000

Hans H. Skei: Olav Duun : forfatterhefte til Juvikfolket. Bokklubbene, 2004

Karsten Alnæs: Olav Duun : forfatterhefte til Menneske og maktene. Bokklubbene, 2001

Rolv Thesen: Menneske og maktene : Olav Duuns dikting i vokster og fullending, Norli 1969 (første utgåve 1942)

Kolbjørn Gåsvær: Ei vandring i Olav Duuns rike, Utgitt av Fotefar mot nord, 1996

Olav og Emma Duuns hus, Utgitt av husstiftelsen, 1995