Holmestrand

Frå biblioteket i Emma og Olav Duun sin heim i Holmestrand.
Frå kjøkenet
Skrivepulten til Olav Duun
Huset på Ramberg-fjellet
Utsikt fra verandaen til Emma og Olav; Oslofjorden og Sandebukta
Frå finstua
Dagmar Duun