Duun-stevne på Jøa 19. juni 2021

Olav Duun-stemnet i Namdalen arrangeres av Olav Duun-stiftinga, på Jøa, som planlagt i 2021

, men av omsyn til koronatilhøva vil stemnet gå over berre ein dag, ikkje tre dagar, som er det vanlege.

Tema for stemnet er sjølvsagt «Landet i eventyre», knytt til hundreårsboka som kom ut i 1921: «I eventyre».