Duun-stevne i Holmestrand lørdag 10. juni

Gruppe 65 i samarbeid med Olav og Emma Duuns stiftelse i Holmestrand arrangerer det årlige Duun-stevnet i og omkring Olav og Emma Duuns hus i Holmestrand andre lørdag i juni.

Stevnet inneholder som vanlig et foredrag om sider ved Olav Duuns forfatterskap med samtale etterpå. I år snakker historiker og Duun-formidler Erling Sørli om «Olav Duun og samtida».

Sørli vil trekke fram og drøfte sider av Duuns forhold til samtida, og av samtidas forhold til Duuns forfatterskap. - Hvordan ble Duuns tekster mottatt, og hvordan tenkte Duun om mottakelsen? Duun var alltid trønder, så hvorfor emigrerte han til Holmestrand? Hvordan fant han seg til rette som folkeskolelærer ved småbyen Holmestrand? Hvem var Duun i nære relasjoner? Hvem blant forfatterkollegene knyttet Duun seg til, og hvordan? Duun skydde journalister og avskydde fotografer, han ville ikke uttale seg om politikk, men hva kan vi likevel vite om Duuns syn på politikk, språk og litteratur i samtida?

Stevneprogrammet inneholder ellers musikkinnslag, friluftskafe og tilbud om omvisninger i forfatterhjemmet både før og etter det faste programmet. Det begynner klokka 14 og varer til rundt klokka 17.

Forfatterhjemmet i Holmestrand – der Olav og Emma Duun bodde fra 1914 og til sin død – er godt bevart. Det ligger høyt over Oslofjorden. Hagen med utsikten er alltid åpen for besøk. Grupper og enkeltpersoner kan avtale omvisning i huset ved å kontakte Arnfinn Johansen eller Erling Sørli, kontaktopplysninger se nedenfor.

For nærmere opplysninger om Duun-stevnet og Duun-huset i Holmestrand, kontakt