Doktorgradsavhandling om Olav Duun

Grethe Fatima Syéd disputerte fredag 16. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Nådeløs omsorg. Kjærlighet, selvmord, kunst og overskridelse i Olav Duuns fiksjonsverden».

Avhandlingen tar for seg tekster fra hele Duuns forfatterskap. Problemstillingene kretser rundt spørsmål som: Hva er Duuns etikk? Hvordan henger denne sammen med hans skrivemåte? Hva vil det si å identifisere seg med det man leser? Fins det en egen litterær medlidenhet?

Én hovedtese er at holdningen hos Duun ligner kjærlighet mer enn den ligner etikk. En annen er at verken den eller det etiske kan studeres løsrevet fra det estetiske. Dermed blir en tekstnær fremgangsmåte nødvendig, og leseprosessen blir også viktig. Hva foregår på møteplassen der en litterær tekst og et menneske av kjøtt og blod deler et stykke tid? Kan man si at man er den samme etter langvarig omgang med for eksempel Duuns tekster som man var før?