januar 2012

Onsdag, 25 januar 2012

Tirsdag 31.01 og onsdag 01.02 vert det arrangert eit seminar for dei aktive miljøa rundt forfattarane Magnhild Haalke (foto), Kristofer Uppdal og Olav Duun.

Det er kulturavdelinga i Nord-Trøndelag fylkeskommune som har teke initiativ til seminaret. Tanken er å samle miljøa for å diskutere om desse forfattarane sine verk og liv kan gi grunnlag for stadutvikling og såkalla litterær turisme i Nord-Trøndelag.

Ikkje berre avdøde forfattarar og forfattarskapnader vil vere tema på seminaret. Også Torvald Sund, som har skapt både romanar og dramatikk med utgangspunkt i ulike miljø, stader og hendingar i Trøndelag, vil delta.

Det same gjeld representantar frå Trøndelag forskning og utvikling, som i fleire år har forska på samanhengar mellom kultur, tilhørigheit og stadutvikling.

Mittnordenkommitten driv eit større samarbeid mellom dei midtre regionane i Finland, Sverige og Noreg, både på kultur, næring og miljøproblematikk. I 2011 vart forstudien "Litterä ra hållplatser i Mittnorden" gjennomført for å kartlegge nettopp kva for ressursar som fins i kvar enkelt region når det gjeld utvikling på dette området.
Nord-Trøndelag har fleire gode forfattarar, men mange har ikkje like sterk lokal tilknytning. For å vere aktuell i samband med Litterära hållplatser, må ein helst ha ein stad sterkt knytt til sin eigen biografi eller som motiv eller tematikk i verka sine. Derfor er nettopp miljø og/eller ressurspersonar rundt Haalke, Duun, Uppdal og Sund inviterte i første omgang.