Duun-stevnet i Holmestrand lørdag 9. juni 2018

Kjente Duun oss bedre enn vi kjenner han?

 I år er det hundre år siden Olav Duun kom ut med «Juvikingar», første bind av den seksbinds romanserien «Juvikfolke», et hovedverk i norsk skjønnlitteratur.

Kari Anne Jomisko tar i vår mastergraden på en oppgave om «det dyriske» i menneskene i «Juvikfolke». Hvor han nå tok det fra, hadde Duun kjennskap til de umenneskelige sidene av mennesket. Alle Duuns mennesker har uendelige muligheter til det gode og det onde, sa Sigrid Undset. Duun skriver ut fra en «nådeløs omsorg» for mennesket, sier Grethe Fatima Syed. Duun skjulte privatlivet sitt, men han stilte seg åpen og undrende til de store spørsmåla om godt og vondt, liv og død.

Dette har både Grethe Syed og Einar Vannebo foredratt om på Duun-stevner i de siste åra. I år møter de to Kari Anne Jomisko til samtale med utgangspunkt i hennes ferske masteroppgave. Velkommen til et møte med disse tre, som kjenner Duun bedre enn de fleste!

Asker-koret «Rause Røster» synger sanger som «gjelder vår jord».

Det årlige Duun-stevnet i Duun-huset i Holmestrand skjer lørdag 9. juni 2018 kl. 15.

Før og etter programmet blir det tilbud om omvisning i Duun-huset. Kafe og loddsalg i pausen. Gratis adgang. Utendørs hvis været tillater det.

Arrangører: Gruppe 65 i samarbeid med Duun-stiftelsen i Holmestrand.

Dette er en del av Holmestrand Kulturfestival. Stevnet er åpent fra 13.30 for kafé, prat og omvisning. Salg av artikler om Duun. (Kontant/Vipps)

Adresse: Olav Duuns vei 20, 3085 Holmestrand.